(004) Theo nghiệp y

064(123) Theo nghiệp y

Đông y theo chẳn năm mươi năm,
Chẩn trị giúp đời trọn óc, tâm;
Học, đọc không ngừng, chưa hết dốt,
Được ai khen… thấy thẹn âm thầm!
Phương Minh (8/2010)

Gửi bình luận